Priser

ZW3D har delat upp sin produkt i 4 nivåer för att täcka marknadens olika behov på bästa sätt:

Produktmatris

Nedladdningbar pdf:   Priser 2022 ZW3D -versions

Prislista ex moms , 3DCAD.CAM Sverige, 2021-2

ZW3D

Version 2022

Lite

CAD

Standard

CAD

Professional

MOLD

2-Axis Machining

INTEGRATED CAD/CAM

3-Axis Machining

INTEGRATED CAD/CAM

Premium

ALL-IN-ONE CAD/CAM

Academic 1 år

Premium -watermarked

Evighetslicens per användare

18.000 kr

30.000 kr

45.000 kr

25.000 kr

45.000 kr

72.000 kr

1.500 kr

Uppgradering möjlig till senaste års-version till en kostnad 35% av full licens

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillägg

Se separat lista

Se separat lista

Se separat lista

Se separat lista

4&5 Axis CAM 50.000 kr

4&5 Axis CAM 50.000 kr

ZW3D versions

3dcad.cam