Om 3DCAD.CAM

Vi har 30+ års erfarenhet av 3D-CAD i industrin varav 20 år som konsult på konstruktionssidan.

Vi erbjuder konstruktionsarbete, reverse engineering och mjukvarulösningar för ingenjörer såväl som all den rådgivning Du behöver för att välja prisvärd men ändå komplett och lättanvänd CAD/CAM för 20-talet.

Sedan 2020 är 3DCAD.CAM, en del av Mgine Specialities AB, auktoriserad återförsäljare för ZW3D i Sverige.

Authorization reseller ZW3D Sverige CAD/CAM